TRY THIS!

Jij bent aan zet!

Wat is

Try This!?

TRY THIS! is een project waarin jongeren (17 t/m 26 jaar) het voor het zeggen hebben.

WAAROM?

Jongeren zijn het publiek van de toekomst. Daarom willen we graag een band met je opbouwen. In dit project hebben we er voor gekozen om heel nauw samen te werken. Je mag het bijna van ons overnemen.

Ga je gang, Take over.

PRESENTATIES TRY THIS 6.0 zijn op 7 en 8 december

WAT DOEN WE?

Ook dit theaterseizoen maken we met (veelal studerende) jongeren naar aanleiding van een Tryater-voorstelling een eigen versie. Het thema uit die voorstelling wordt gebruikt als inspiratie. 

De acteurs, de regisseurs, de vormgevers en de productieploeg bestaan allemaal uit jongeren tussen de 17 en 26 jaar.

 

TRYATER

Tryater is een van de grote theatergezelschappen van Nederland. We maken voorstellingen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Onze roots liggen in Friesland. We maken voorstellingen met thema’s uit onze omgeving. We gebruiken vaak de Friese taal en altijd zodat jij het kunt begrijpen. 

LEEUWARDEN STUDIESTAD

Naast het organiseren van evenementen zorgt Leeuwarden Studiestad voor je dagelijkse aanvoer van informatie over het Leeuwarder studentenleven en helpen we je op weg bij het zoeken naar een kamer. Leeuwarden Studiestad is een initiatief van NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein.

 

Try this!

Activiteiten

Activiteiten

Activiteiten

DE WEERWOLVEN FAN WYLGERAGEA


Zaterdag 28 januari - Prins Fabriek Dokkum

BELANGRIJK:

 • Je kunt alleen meedoen, als je je aanmeldt via onderstaande link. 
 • Er is namelijk maximaal plaats voor 12 deelnemers. 
 • Aanmelden kan tot 25 januari. Je krijgt een bevestiging, dit is je entreebewijs
 • Je bent tussen de 17 en 26 jaar.

 

In ferlitten fabrykshal. Skimertsjuster. En ast tinkst datst feilich bist… Under de oanwêzigen binne De Weerwolven fan Wylgeragea. ;-)

Weerwolven? Op sneon 28 jannewaris (19:30 oant likernôch 21:00 oere) kinst yn it eardere Prins-fabryk yn Dokkum meidwaan oan in spultsje Weerwolven. Miskien hast it spul alris earder spile of bist der benijd nei. Kinst it fansels thús spylje mei dyn freonen. Mar in ferlitten fabrykshal is folle spannender.

En wa binne jim? Wy binne Tryater. Akteurs Eline de Vries, Sjoerd Blom en Romke Gabe Draaijer loadse dy troch it spul hinne.

Wêrom dogge jim dit eins? De weerwolfjûn is ûnderdiel fan it projekt TRYTHIS?! Dêrmei wolle we jonge minsken mear belûke en stimulearje sels aktiviteiten te betinken.

En wat kostet it? Neat, hielendal neat. En nee, der sit gjin njirre ûnder it gers. Op syn heechst in weerwolf.

Feilich? Ja, mar we sille wol ús bêst dwaan om it op in toffe manier spannend te meitsjen.

ALLES OP IN RYCHJE

 • Datum: Sneon 28 jannewaris 2017
 • Tiid: Fan 19:30 oere oant 21 oere 
 • Lokaasje: Prins-fabryk 
 • Adres: Rondweg-West 35, Dokkum 
 • Kosten: Neat ;-) Wol oanmelden!
 • Tips: In waarme jas is wol handich 

 

 

Een verlaten fabriekshal.Schemerdonker. En als je denkt dat je veilig bent… Onder de aanwezigen bevinden zich De Weerwolven fan Wylgeragea. ;-)

Weerwolven? Op zaterdag 28 januari (19:30 tot ong 21:00 uur) kun je in de voormalige Prins fabriek in Dokkum meedoen aan een spelletje Weerwolven. Misschien heb je het spel al eens eerder gespeeld of bent je er nieuwsgierig naar. Je kunt het natuurlijk thuis spelen met je vrienden. Maar een verlaten fabriekshal is veel spannender.

En wie zijn jullie? Wij zijn Tryater. Acteurs Eline de Vries, Sjoerd Blom en Romke Gabe Draaijer loodsen je door het spel heen.

Waarom doe jullie dit eigenlijk? De weerwolf avond is onderdeel van het project TRYTHIS?! Daarmee willen we jonge mensen meer betrekken en stimuleren zelf activiteiten te bedenken.

En wat kost het? Niks, helemaal niks. En nee er zit geen addertje onder het gras. Hoogstens een weerwolf.

Veilig? Ja, maar we zullen wel ons best doen om het op een toffe manier spannend te maken.

ALLES OP EEN RIJTJE

 • Datum: Zaterdag 28 januari 2017
 • Tijd: Van 19:30u tot 21:00u 
 • Locatie: Prins fabriek 
 • Adres: Rondweg-West 35, Dokkum 
 • Kosten: Niks ;-) Wel aanmelden!
 • Tips: Een warme jas is wel handig

Okee, en wêr meld ik my oan? 

   Ok, en waar meld ik me aan? 
 ......

 

BELANGRIJK:

 • Je kunt alleen meedoen, als je je aanmeldt via de link. 
 • Er is namelijk maximaal plaats voor 12 deelnemers. 
 • Aanmelden kan tot 25 januari. Je krijgt een bevestiging, dit is je entreebewijs

MET DANK AAN:

 • LOFT RUIMTELIJKE ONTWIKKELING BV
Try this!

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Nee. Om mee te doen aan Try This! hoef je geen Fries te spreken. Ook de niet-Friezen onder ons kunnen dus gewoon meedoen. Ach, en je bent vast niet vies van een beetje Fries. Toch?

Dit hangt af van de studie die je doet. Dit is per opleiding verschillend. Vraag aan je studiecoach of het hoofd van je opleiding of jij hier een vrij studiepunt voor kan krijgen.

Als je je aanmeldt, krijg je uiterlijk 24 oktober een bericht in je mailbox.

Het kan zijn dat die e-mail in je SPAM-box belandt. Dus check die nog even. 

En je kunt altijd mailen, schrijven of bellen.

Try this!

Vies van Fries?

View van Fries?

“Binne jimme fys fan Frysk? Wêrom is dizze webside net yn it Frysk?”  

“Zijn jullie vies van Fries? Waarom is deze website niet in het Frysk?”

In dit project werken we veel samen met niet-Friezen. Dus is in eerste instantie de Friese taal een drempel. Maar Tryater is en blijft Fries. En we omarmen onze Friese wortels. En we zijn zeker niet vies van Fries.

Try this!

Partners

TRY THIS! wordt mede mogelijk gemaakt door

Try this!

Contact

Heb je een vraag of wil je ons wat vertellen? Neem dan contact op door onderstaand formulier in te vullen.

Bellen, mailen of een brief sturen kan altijd

 • TRYATER
 • Jeffrey Deelman
 • Oostersingel 70
 • 8921 GB Leeuwarden
 • 058-2882335
 • jeffrey@tryater.nl
 • Een brief? Dat is hopeloos ouderwets. Misschien, maar de eerste die me een brief stuurt, krijgt een vrijkaartje voor een voorstelling in ons eigen theater.